Vi tar hand om ditt hus

Tjänster

Svensk ByggTradition arbetar efter god byggnadsvårdsed och utgår ifrån byggnadens förutsättningar och väljer varsamma metoder för att återskapa byggnadens historia.

Vi använder alltid högklassigt material som, furu, gran, lera, kakelnäver, mossa, linoljefärg och rödfärg.

Med traditionella metoder och material utför vi:

  • Naturstensgrunder
  • Timmerlagningar
  • Flytt av timmerhus
  • Målning och reparation av fönster och dörrar
  • Träfasader
  • Skorstenar
  • Vattenanläggningar